Kalendář

Příští členská schůze spolku se bude konat v první polovině října 2017. Schůze proběhne v sídle spolku na adrese Na bateriích 822/9, Praha 6 – Střešovice.

Program jednání bude rozeslán společně s pozvánkou.