Manifest

Argumentuje-li někdo, kdo hájí celý stávající systém nebo dílčí procesy řízení chodu českého zdravotnictví, že je zde vše v pořádku a že je to řešení konečné, nesouhlasíme.

Argumentuje-li někdo, že je současný stav českého zdravotnictví důsledkem složitosti celého systému a že jsou z toho plynoucí nedostatky nutným důsledkem mnoha kompromisů, způsobenými střety mezi všemi zúčastněnými zájmovými skupinami, rovněž nesouhlasíme.

Proti tomuto tvrzení argumentujeme, že na světě neexistuje organizace, ve které by nebylo co zlepšovat. Lhostejno zda se jedná o subjekt privátního nebo veřejného sektoru, nebo o určitý sektor či odvětví, případně obor jako celek.

Argumentuje-li někdo, že existuje jediný efektivní způsob, jak české zdravotnictví ozdravit a zkvalitnit, a tím způsobem že je ještě větší množství finančních prostředků, které by se do zdravotnictví měly „nalít“, tak opět nesouhlasíme. Přestože je to samozřejmě představa velmi hezká.

Jako mnohem efektivnější a elegantnější řešení pro využití stávajících finančních zdrojů, které jsou v reálných možnostech ekonomiky ČR, se nám jeví postupné zavádění souboru různých systémových změn, různých dílčích vylepšení, s pomocí kterých by se dařilo se stávajícími finančními zdroji v českém zdravotnictví lépe hospodařit.

Podle našeho názoru některá dílčí vylepšení systému řízení českého zdravotnictví nepředstavují složité, neřešitelné záhady. Některé možnosti zlepšení systému českého zdravotnictví jsou dokonce do očí bijící! Že se takové možnosti zlepšení dosud nerealizovaly a nadále nerealizují, že se nechávají nepovšimnutými, nebo že se dokonce takové možnosti ignorují, z toho lze vinit politické garnitury všech barev zleva doprava, protože naši politici se možnosti změn nebo reforem zdravotnictví bojí. Někdy je těžké hledat pravdu a ještě těžší je jí říkat nahlas.

V souhrnu se dá říci, že v našich přístupech vycházíme z prostého přísloví, které říká, že když se chce, tak to jde. A o platnosti tohoto pravidla chceme českou odbornou i laickou veřejnost v oblasti vylepšování organizace a efektivity chodu českého zdravotnictví postupně přesvědčovat.