Teze spolku

  1. Budeme se zasazovat za další posílení role pacienta v systému českého zdravotnictví.
  2. Budeme usilovat o zavedení reálné možnosti si připlatit na zdravotní péči či zdravotní materiály, v případě léčiv a některých typů péče tato možnost již existuje.
  3. Zasadíme se o možnost se řádně na tuto péči připojistit formou komerčního pojištění, s tím souvisí i možnost se připojistit na dlouhodobou následnou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči.
  4. V oblasti veřejného zdravotního pojištění budeme prosazovat větší transparentnost a účelnost ve vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění především zlepšením možnosti kontroly ze strany pojištěnce-pacienta a to například možností kontroly účtů za zdravotní péči on-line (digitálně) a digitalizací přístupu a odsouhlasení ročního vyúčtování zdravotní péče u každého pojištěnce.
  5. Formou bonusů (malusů) budeme navrhovat posílení individuálního zájmu pojištěnců o svůj zdravotní stav, návštěvy preventivních vyšetření a dodržování léčebného režimu.
  6. Budeme usilovat o zlepšení organizace zdravotní péče, tvorbu páteřní sítě lůžkových zařízení a tím větší stabilitu vybraných (největších) lůžkových zařízení.
  7. Navrhneme model vícezdrojového financování českého zdravotnictví a s tím související zvýšení finančních zdrojů zdravotní péče.
  8. Zasadíme se o naplnění termínu „Univerzitní nemocnice“. Budeme navrhovat jednodušší a hlavně funkční model postgraduálního vzdělávání, jakožto nezbytnou součást stabilizace lékařů v ČR.
  9. V oblasti nelékařského zdravotního personálu se zasadíme o návrat k „původnímu“ modelu, jehož hlavním pilířem je středoškolské vzdělání zdravotních sester a laborantů zakončené maturitou na středních zdravotních školách s navazující odbornou praxí nezbytnou k získaní úplné kvalifikace . Tím se nevylučuje částečné nebo úplné vysokoškolské vzdělání nelékařského zdravotnického personálu tam, kde je jej potřeba.
  10. Budeme navrhovat posílení vlivu zdravotních pojišťoven na tvorbu zdravotnické sítě , zároveň s jejich povinností větší kontroly kvality a dostupnosti zdravotní péče jak u ambulantních tak u lůžkových zdravotnických zařízení.