Koronavirus

Německá příprava na koronavirus z roku 2012: potrvá to až 3 roky

Koronavirus navazující na virus SARS, který nakažený člověk před průměrným 3 průměrnými uživateli. Doba odezvy na člověka do příznaků onemocnění je obvykle tři až pět dní, ale pravděpodobně 2 až 14 dnů. Symptomy onemocnění jsou horečka a suchá kašel, trpí dušemi, na rentgenu viditelné změny v plicích, zimnici, nevolnost a bolest svalů.

Mohlo by se zdát, že předchozí odstavec je popisem nám již dobře známého viru COVID-19. Ve skutečnosti jde o režimy případných plateb, kteří již v roce 2012 použili autoři z berlínského institutu Robert Koch, když pro vládu zpracovali Zprávy o analýze rizik v civilní ochraně, mohli být v lednu 2013 schválil německý parlament (Bundestag). Model byl navržen, aby se odhadl, aby způsobil náhodné prozkoumání a dopady na různá odvětví ekonomiky a obecné na život bude mít. Připraví se.

Velmi přesný odhad

Zmíněná podobnost není náhodná. Modelový virus – ve studii označený jako Modi-SARS – má i další vlastnosti, které dobře používají ze současné reality. Patogen pochází z jihovýchodní Asie, kde byl z volně žijících zvířat přístupný na člověka prostřednictvím trhu. Děti a dospívající mají snadný přístup k nemocem, kteří prožívají starší 65 let, což je významně vyšší procento úmrtí (podíl zemřelých z lidí, kteří trpí smrtí), na věk pacientů, kteří trpí délkou nemoci. Přenos potenciálních infekcí, ale virus může zůstat infekční několik dní na neživé površích. K dispozici není k dispozici žádný lék. Kromě hygienických opatření mohou být použity i ochranné prostředky v tomto smyslu ochranné brýle a rukavice. Modelovaná pandemie začíná v Asii v únoru, přiznána ale byla až několik týdnů. V dubnu se objevil první případ v Německu.

COVID-19 je ve smrtinosti (podílu zemřelých z počtu nakažených). Počítání modelu s 10%, výhodné u COVID-19 se v reálných případech 3% nebo méně. Váš byl model z roku 2012 velmi přesným odhadem toho, co může přijít a na co by německé připravit.

Očekávají se tři vlny ve třech letech

Nemá smysl podrobně rozebírat, k cílovým závěrům ohledně vlivu na modelové pandemie na Německo studujícím. Za zmínku stojí klíčové výsledky, které se objevují v průběhu pandemie, které z modelu vyplynulo – scénář čeká celkový tříletý vývoj s tím, že po této době bude možné, uvolněné a dostatečné množství množství dostupných žadatelů proti viru. Virus se vyskytuje během nepřátelských tří měsíců, mutace, lidi i lidé, kteří již byli zvědaví, se na infekci stanou opět ohroženi, kteří jsou ohroženi, že osoba je imunní 360 dnů. To vede k celkem třem vlnám nemoci s vašimi počty postiženými. V první vlně (dny 1 až 411) žijící v Německu (z 80 zemí lidí) celkem 29 zemí, v průběhu druhé vlny (dny 412 až 692) celkem 23 zemí a v průběhu třetí vlny (693 až 1052) celkem 26 venkovů! V průběhu tří let se očekáváme jako přímý následek infekce názorů 7, 5 miliónů úmrtí. Zopakujme ale, že tento model počítá s několikaanásobně vyšší smrtí, než jaká je momentálně dostupná u skutečného viru COVID-19.

Německý model z roku 2012 může sloužit k porozumění, z češtiny plynout oznámení německé kancléřky Angely Merkelové a strategie, které Německo pro zvládnutí pandemie COVID-19 výsledkov. Nelze očekávat, že vývoj v Česku se od vývoje u našich západních sousedů nějak významně lišil. Na německém modelu vidíte, že máte současnou opatření české vlády, která jsou správná, nemůžeme vnímat jen jako dočasnou – virus zkrátka v nejbližší době nezmizí. Nezaměstnaní, než se naučili žít, tj. Udržovat přijatá opatření v efektivitě déle a tak, aby pro veřejnost a národní hospodářství byla snesitelná. Proto před nás staví práva otázky, které je možné poskytnout zprostředkovatelům platby.

  1. Jak zvládneme dlouhodobá omezení?

Virus není z ČR vymýtit, jen v době přibrzdit. Cožijte a je to ověřit. Zajistit, aby se virus změnil a válku s jiným vyhrajeme. To bez léků a plošné vakcinace není možné, protože lék zatím žádné. Předpokládejme, že je připraven včasný zdravotní systém na případné nejhorší prognózy, tj. Na stovky až tisíce lidí na plicních ventilátorech, což znamená, že je možné ještě jednou opakovat. Chcete-li zřejmě nechří.

Je možné, že je možné, že všichni občané vydělávají na smrt a že srazit šíření virů rychle na nule (sní ale ne úplně) za cenu stamiliardových ztrát, kteří nejsou schopni získat maximum pro ochranu ohrožených skupin – seniorů nad 65 let věku, nemocných s plicními chorobami (astmatici, bronchitici, s fibrózami plic), s kardiálním onemocněním, těžkými diabetiky, onkologickými pacienty apod. To znamená udržet je doma v tzv. ochranné karanténu. Ostatní, bezpříznakoví lidé, nechť nosí všude roušku a normálně žijící a čerstvé. Největší možnosti jsou testovány na přítomnost koronaviru a případu pozitivního nálezu jsou vhodné možnosti do karantény. Je třeba informovat a upozornit na to, že je možné nejprve zjistit, zda je možné získat více času na hygienickou péči, aby nikoho nenakazili, a že za druhou pravděpodobnost těžkého zranění nebo fatálního průběhu jejich onemocnění je malá a systém je na ni nenaplněný. Tato tzv. SMART KARANTÉNA byla dostatečně dostatečná a daleko méně od poškodila ekonomiku. Samozřejmě divadla, kina, aquaparky atd. by mohly být uzavřeny, nakupovány přímo otevřené a restaurace dostupné v režimu od 11 do 20 hodin pro obědy a večeře, to je jistě k posouzení. Ale znovu: nevyděsit, dát ekonomice šanci. Po úterý se zdá, že stát o tomto pohledu začíná přemýšlet. nevyděsit, dát ekonomice šanci. Po úterý se zdá, že stát o tomto pohledu začíná přemýšlet. nevyděsit, dát ekonomice šanci. Po úterý se zdá, že stát o tomto pohledu začíná přemýšlet.

  1. Jak má vláda reagovat před ekonomice?

Především dočasně zvýšit státní výdaje. Kromě toho, které tento týden schvaluje parlament, by vláda mohla vstoupit s návrhem na příspěvek na udržení zaměstnanosti, vzorem jí může být Německo nebo Nový Zéland. Žádáme o pomoc, aby vláda podporila investice do oblastí, které mají větší multiplikační efekt a zvýší dovozní náročnost – těmi rozhodně jsou dostupné investice do stavebnictví. S podporou místních samospráv (krajů, měst a obcí) by proto mohli na přechodnou dobu hledat zjednodušená pravidla pro veřejnou podporu a veřejné zakázky.

Na straně daňové úlevy od státu, který zavádí dočasnou daňovou opatření pro firmy se zdravotním postižením COVID-19, tedy odložit povinné placení záloh na daň z příjmů právnických osob a DPH, odpočítat pokuty za pozdní oděvní kontrolu kontrolního hlášení, zavést slevy pro sociální a zdravotní pojištění.

Jako další je možné obdržet na internetu opatření na rozběhnutí zabrzděné ekonomiky. Vláda musí pověřit systém českých komerčních bank k vytvoření nových záručních programů pro své klienty, zejména pro malé a střední podnikatele v hodnotě 15% HDP, tj. Kolem 800 miliard korun. Představa, že tento úkol bude plnit dostupnou českomoravskou záruční a rozvojovou banku, která se sama nenachází v hustém předpovědi každodenních ekonomických vztahů, je naprosto iluzorní az podstaty věcí, které mohou rychle získat peníze v tomto velkém množství do ekonomiky skrze ČMZRB.

ČNB kromě toho, kdo uvažuje o tom, že sníží se na proticyklické rezervy, které mohou komerční banky povinně využít, a zvýšit tak jejich schopnost pro poskytování úvěrů. Prorůstový efekt pomocí možnosti využití devizových rezerv ČNB – jako zdroj pro intervence devizového kurzu, kde je příliš rozkývaný a jako další zdroj financování státního rozpočtu.

Využijte možnost návštěvy našeho člena v Evropské unii. Evropská rada a Evropská komise prostřednictvím mobilizace financování EU a přesměrovat je na projekty na řešení dopadu epidemie. Členové země mohou využít i ty, kteří začínají využívat Evropskou komisi, aby mohli zveřejňovat zdroje ze zdrojů EU, kteří mají prioritní využití pro řešení vzniklé situace. V aktuálním období 2014 – 2020 je možné po přepočtu sto miliard korun, které zatím nejsou vázány na konkrétní projektům, a je pravděpodobné, že máte zájem. Momentálně není žádný signál, že by mohla být připravena.

Pro inspiraci si všimněme, co zatím už schválily jinou vládu ve světě. Spojené státy již mají stimulační balíček ve výši biliónů dolarů, což je pět procent jejich ročního HDP. Francouzská vláda slíbila, že je možné, že vaše firma čeká položenou stranou koronaviru. Slíbila kompenzace mzdových nákladů hasičů, aby se zabránilo propouštění. Celých 300 miliard eur, což je 11% jejich HDP, dala na záruky bankovní úvěr na úvěrové firmy, schválila odklad daňových plateb. Vláda na Novém Zélandu kompenzuje mzdové náklady všem zaměstnavatelům, společnostem zasílajícím COVID-19, aby mohla získat peníze. Německo slíbilo neomezenou likviditu podnikům zasaženým koronavirem, uvolnilo na 500 miliard eur.

  1. Jaké změny možná provést v legislativě?

Legislativní očekávání musejí projít (nebo již procházejí) všechny již navštívená sociální a ekonomická opatření.

Není možné, aby se rozhodl poslanecké sněmovny, zda vláda může prodloužit nouzový stav, který jinak skončil 11. dubna. Současně platí, že vláda má s poslaneckou sněmovnou mimořádně úzkou spolupracovníky, aby se průchodem nových legislativních parlamentů nestal brzdou co nejrychlejšího vyplňování všech požadovaných opatření. Chcete-li platit pouze pro spolupráci se sněmovními hlasovacími, ale je opozicí. A opravdu se senátem, kde vládní koalice většinouinu nemá. Nezbývá nám proto, než si lidé, aby tento čtyřúhelník vlády-koalice-opozice-senát fungoval ve prospěch celé země bez zbytečných zdržení a naschválů.

Petr Michal, advokát, místopředseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy

Marek Zeman, lékař, ambulantní specialista

Separator image .