PŘÍPAD J.D.

Případ J.D. – aneb proč by to nešlo ?

Byla jedna pacientka, třeba ji říkejme J.D., která jako jedna z mnoha trpěla zákalem oční čočky, odborně nazývaným katarakta. Není to onemocnění život ohrožující, „jenom“ při něm člověk přestává vidět. Dochází totiž ke zkalení původně čiré oční čočky a samozřejmě světelný tok následně nedopadá na sítnici tak, jak by měl a my hůře vidíme. Řešení je vcelku jednoduché – odstranit zakalenou čočku, což dělali i staří Egypťané a nahradit ji novou, umělou, což staří Egypťané neuměli. Výsledkem relativně bezpečného výkonu je úplný (nebo takřka úplný) návrat zraku. Relativním ztížením popsané situace může být stav, kdy pacient potřebuje tzv. torickou čočku (jinak též nazývanou „cylindrickou“), která má nestandardní zakřivení, případně pacient potřebuje pro krátkozrakost nějaké brýle, kterých by se rád zbavil. To mu umožňuje speciálně vyrobená umělá čočka jemu jakoby „ušitá“ na míru. Upozorňuji, že nejde o nějaký luxus, ale o prostý souhrn několika běžných diagnóz.

Tuto zdravotní indikaci, včetně torické čočky, měla i paní J.D. V jedné z pražských nemocnic ji vyšetřili a nabídli dvojí možnost řešení- buď se spokojí s běžnou umělou čočkou a další korekci čočky bude řešit brýlemi nebo si objedná tzv. nadstandard, tj. upravenou čočku, ale musí zaplatit nejen celou novou čočku, ale i celý operační výkon neboť český právní řád doplatek na částečnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění neumožňuje. Paní J.D. (starobní důchodkyně) zažádala svoji zdravotní pojišťovnu, aby jí výkon proplatila. Odpověď byla zamítavá se zdůvodněním, že existuje i standardní řešení tedy běžná umělá čočka a brýle. Následně tedy paní J.D. vše uhradila, i když se jí zdálo nespravedlivé ( a tento pocit má do dneška), že neexistuje alespoň možnost si připlatit nad rámec úhrady od zdravotní pojišťovny. Operace proběhla a s novou čočkou (nadstandardní dle našeho zdravotního systému) je spokojená.

Spolek Za zdraví, z.s. se dlouhodobě problematikou zdravotního pojištění a tedy i „nemožností“ si připlatit nebo se připojistit zabývá a připadá nám velmi nespravedlivé, že pojištěnec (my všichni) si nemůže k běžné úhradě doplatit za nadstandardní výkon nebo materiál, ačkoliv to nemá žádnou než politickou logiku. Politici, alespoň jejich levicová část, diskuzi na toto téma nepřipouštějí s odkazem na to, že by vzniklo zdravotnictví pro „bohaté“. Mlčky tím mimo jiné tolerují různé nešvary, kdy pacient raději něco dá bokem, než by mohl (nebo musel) legálně si připlatit za nějaký nový výkon nebo materiál. Případně musí vše zaplatit sám. Přiznejme si – logiku to nemá, neboť i ten nejchudší pacient by v případě možnosti legálního doplatku nebo možnosti připojištění na této změně profitoval, protože by do systému českého zdravotnictví přišlo více peněz. Pravdou zůstává, že v případě léků v lékárnách možnost doplatit si (tedy získat lék s doplatkem) máme, v nemocnici –viz výše uvedený příklad čočky pro paní J.D.- nikoliv. Na základě reportáže ČT jsme kontaktovali paní J.D. a zažalovali její zdravotní pojišťovnu pro nemravné jednání, kdy pacientce nebylo umožněno si k úhradě pojišťovny připlatit do výše reálné ceny torické čočky, ale musela vše zaplatit. Soud, který proběhl v nedávné době konstatoval (zatím nepravomocně), že zdravotní pojišťovna se chovala řádně a s péčí řádného hospodáře a naši žalobu zamítl s odkazem na český právní řád, který doplatky zdravotnickým zařízením v případě výkonů a materiálu jinak hrazeného z veřejného zdravotního pojištění neumožňuje….

Co dál? …Chystáme se obrátit na Ústavní soud ČR, neboť jsme přesvědčeni že paní J.D. a mnohým dalším jsou krácena ústavou daná práva například v tom, že jako pojištěnkyně zdravotního pojištění nemá částečnou úhradu od zdravotní pojišťovny při potřebě určitého zdravotního materiálu potřebného při operaci katarakty (torické čočky) a jiný pojištěnec, který v lékárně si na recept bere určitý lék si může vybrat, jest-li jej bude mít s doplatkem nebo bez doplatku. Jaká je v tom spravedlnost?

MUDr. Marek Zeman, MBA

Separator image .