Málo lékařů a sester? Na vině jsou peníze, nikoli zdlouhavý systém vzdělávání.

I když systém vzdělávání lékařů i zdravotních sester nebo laborantů je zdlouhavý a málo efektivní, za vším především hledejme nedostatečnou výši mezd v rezortu zdravotnictví. Pokud jde o lékaře, tak průměrná výška měsíční hrubé mzdy lékaře v ČR je někde kolem 45 tisíc korun (bez příplatku za odsloužené hodiny navíc v rámci nočních pohotovostních služeb). Tato výše dosahuje zhruba 1,7 násobku průměrného platu v ČR. Troufáme si tvrdit, že tohoto relativně nízkého poměru nedosahuje plat lékaře nikde na světě. Když vezmeme v úvahu, že jde o náročné šestileté studium, kdy znamená se učit celý rok a nikoliv jen před zkouškou a po kterém následuje v průměru pětiletá příprava na odbornou atestaci a teprve poté lékař může pracovat jako plně odborně způsobilý, je zřejmé, že tato částka – tedy kolem 45 tisíc hrubého za měsíc příliš nestačí. Navíc práce je vysoce zodpovědná a vyžaduje trvalé celoživotní vzdělávání. Že část lékařů si „přivydělává“ nočními službami a dalšími úvazky je zcela pochopitelné.

U nelékařského zdravotnického personálu je situace podobná. Například stávající požadavek na plně kvalifikovanou zdravotní sestru je minimálně částečné vysokoškolské vzdělání nebo pomaturitní absolvování vyšší odborné školy. Dřívější požadavek tedy maturita na zdravotní škole a praxe již nestačí. Přitom průměrný plat zdravotní sestry je kolem 30 tisíc hrubého za poměrně fyzicky a psychicky náročnou a velmi zodpovědnou práci. To zjevně rovněž nestačí. Jsme svědky postupného zavírání lůžek v menších větších nemocnicích a to především z důvodů nedostatku personálu a to i tam, kde rezervy nejsou. I velké nemocnice již mají s nedostatkem personálu problémy.

Zkrátka zdravotníci již nejsou dále ochotni ze „svých mezd“ financovat bezesporu vysokou a dostupnou úroveň českého zdravotnictví.

MUDr. Marek Zeman, MBA.

Separator image .