Onkocentrum místo traumacentra? Ne, děkujeme..

Onkocentrum na místo traumacentra ? Ne, děkujeme…

S odcházející vládou snad také končí marketingový předvolební projekt premiéra Babiše na vybudování Českého onkologického institutu v pražské vinohradské nemocnici. Shrňme si, o co se jedná.

Na místo i na místě vyprojektované a dlouhá léta stavebně povolené stavby traumacentra bylo někdy na přelomu roku 2020 a 2021 rozhodnuto tuto stavbu „přejmenovat“ na Český onkologický institut jako součást tzv. Národního onkologického plánu a stavbu zahrnout do dotačního titulu Evropské unie nazvaného Fond obnovy. Stavba traumacentra přitom logicky navazuje na širší a mnohaleté odborné diskuze uvnitř Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen FNKV) a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a řady dalších odborných i pacientských organizací. Naproti tomu spěšná změna určení stavby na onkocentrum odbornou diskuzí neprošla prakticky vůbec.

Vládou předestřené vysvětlení této nepochopitelné změny bylo za prvé „odborné”, tj. onkologie je stále více (a oprávněně) preferovaný obor s širokým záběrem do vývoje nemocnosti i úmrtnosti obyvatelstva. a za druhé „ekonomické”, protože by bylo možno využít evropské fondy. Každému přitom musí být jasné, že právě tyto fondy by šlo využít i na stavbu traumacentra se zjevně celonárodním dopadem, kdy právě Klinika popáleninové medicíny FNKV je nejznámější pracoviště stávajícího traumacentra FNKV a má celorepublikový dopad na léčbu popálených. O projektu vybudování Českého onkologického institutu nebyla na počátku navíc informována ani žádná s příslušných odborných společností, a teprve později došlo k jednání s Českou onkologickou společností a byla zadána studie proveditelnosti, což je vlastně odborně zpracovaná studie na téma co, kde a v jakém rozsahu postavit.

Faktem zůstává, že tento nápad podpořilo MZ ČR a byl veřejně vyhlášen (za použití obrazové dokumentace traumacentra FNKV) letos 29.června na tiskové konferenci za účasti premiéra, ministra zdravotnictví, místopředsedy vlády a dalších činitelů státu. Děkan fakulty pozván nebyl. Na stejné tiskovce tak byla vyhlášena stavba Českého onkologického institutu namísto stavby traumacentra a zazněly projevy o podpoře onkologie. Co však ale řečeno nebylo, je to, že stavba traumacentra má stavební povolení, které má propadnout již v létě příštího roku. Do přípravy projektu traumacentra bylo přitom již investováno na 150 milionů korun. A především – výstavba traumacentra je nejen kompletně a odborně prodiskutovaná, ale FNKV, Praha i celé Česko ho opravdu potřebuje! Na rozdíl od stavby tzv. „onkocentra“, která není připravená, pro což svědčí teprve později zadaná studie proveditelnosti. Pravdou také je, že prostá záměna projektů možná není a na realizaci nového projektu ani nezbývá čas.

Jistě si Praha nebo jiná oblast zaslouží další centrum onkologie, jakým je Masarykův onkologický ústav v Brně, ale beze sporu na základě odborné i laické diskuze, která musí proběhnout. A to určitě ne demonstrovanou formou předvolebního show pro média a voliče. Projekt traumacentra FNKV je „na stole“, má stavební povolení a je potřebný stejně, ne-li dokonce více než centrum onkologie. Nikdo neví a nemůže vědět, zda Prahu postihne nějaké skutečně hromadné neštěstí. Snad ne, ale buďme připraveni, hlavní město si to zaslouží. Žádáme stát, respektive MZ ČR, aby zajistili potřebné finanční prostředky, třeba záměnou v seznamu akcí ČR s účastí Fondu obnovy (samozřejmě po projednání v Bruselu) nebo z prostředků vlastních na stavbu traumacentra FNKV a tuto akci konečně zahájily podle původních plánů. Byla by velká škoda, kdyby projekt tolik pro Prahu potřebný, spadl pod stůl..

MUDr. Marek Zeman, MBA

Separator image .