Rok a půl poté

Rok a půl poté

Na přelomu srpna a září tomu bude 18 měsíců, co byla ČR konfrontována s onemocněním covid-19 a tak částečně můžeme „covidovou dobu“ hodnotit a také můžeme alespoň  s jistou dávkou optimismu hledět do budoucna. Myslím, že jsme byli překvapeni jaké škody virus napáchá. A to není všem dnům konec. Dosud v ČR zemřelo s tímto onemocněním 30 tisíc lidí, především seniorů. Z celkového počtu zemřelých je více než 91% starších 75 let. Naopak v mladších věkových skupinách bylo úmrtí minimálně. Do 25 let věku – několik lidí. Samozřejmě každého ztraceného lidského života je škoda. Čísla ukazují, kterým směrem měla být a mnohdy nebyla směrována hlavní opatření. Mám na mysli ochranu seniorů a jejich očkování v předstihu, nikoliv plošné lock-downy. Tato opatření by měla zároveň být i návrhy pro další období, nikoliv horečnaté testování dětí ve školách. Trochu mě udivuje předchozí váhání s očkováním (samozřejmě dobrovolným) třetí vakcínou ve vyšších věkových kategoriích a rizikových skupin oproti návrhům testů dětí ve školách: hned třikrát v průběhu prvních dnů?? Ano, děti mohou být bezpříznakoví přenašeči, ale k rodičům, kteří jsou buď mladšího věku a velké nebezpečí jim nehrozí nebo směrem k seniorům  (dědečkům a babičkám), kteří se mohou chránit nebo naočkovat i třetí očkovací dávkou, což už naše vláda rozhodla. Celkově ale jsme na tom oproti minulému konci léta lépe. Máme očkovací látky a také víme, jak se chránit. A především náš zdravotnický systém prokázal v boji s covidem své klady a velkou soudržnost! Prosím nebojme se, buďme opatrní!

MUDr. Marek Zeman, MBA

Autor je lékař, internista, primář zdravotnického zařízení. V létech 2007-2015 byl ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Je členem představenstva ČLK na Praze 10. Je předsedou  TSS Prahy 10.

 

Separator image .